Aarhus Universitets segl

Aktuelt

AKTUELT

På denne side kan du se aktuelle og nyligt afholdte initiativer, events og emner i Human First.


"Population Health and Equity"-webinarer

Human First, DEFACTUM og King's Health Partners har i samarbejde planlagt en række af webinarer i efteråret, der sætter fokus på folkesundhed og lighed i sundhed.

Det første webinar "Introducing approaches to improving social and health equity in Central Denmark Region and south east London" afholdes tirsdag den 19. september 2023. Oplægsholderne er dr. Sian Howell fra London og professor og forskningsleder Thomas Maribo fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland.

Emne og dato for efterfølgende seminarer udmeldes senere.

For mere information og tilmelding sehttps://bit.ly/3P02U7L  


25. oktober 2023: Invitation til temadag - Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov", der er en del af Human First, afholder den gratis temadag Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Formål: Formålet med temadagen er sætte fokus på implementering. I alt for mange situationer er klinikkens spørgsmål allerede afdækket forskningsmæssigt, uden at resultaterne er implementeret i praksis. Udfordringen består både i at sikre, at professionelle indsatser bygger på bedste viden, og at relevant forskning bliver implementeret i praksis. Vi vil på denne temadag undersøge, hvordan vi kan understøtte, at den viden, der genereres i Human First-regi, hurtigt kommer patienter og borgere til gavn.

Hvornår: Onsdag den 25. oktober 2023

Hvor: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Gæstekantinen.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig dagen her (via Plan2Learn) (Tilmeldingsfrist: 1. oktober) 

Program: Se programmet for dagen her.


Juni 2023: Indsatsområdet "Mental sundhed for børn og unge" tilføjet hjemmesiden

Vi har nu tilføjet indsatsområdet "Mental sundhed for børn og unge" til hjemmesiden under "Indsatsområder".

Her kan du bl.a. finde prospektet for det nye indsatsområde.

Se indsatsområdet her.


Efteråret 2023: Åbent for tilmelding til 'Kursus for rehabiliteringsambassadører'

Kursus for rehabiliteringsambassadører afvikles på VIA UC, Hedeager 2, 8200 Aarhus N følgende datoer (ét samlet kursus over tre undervisningsgange):

  • Tirsdag d. 19/9 kl 9-15.30
  • Mandag d. 9/10 kl 12.30-15.30
  • Onsdag d. 1/11 kl 12.30-15.30

Tilmelding: via Plan2learn https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=71606 , hvor der er åbent for tilmelding.

Hør mere om kurset i nedenstående video.


28. marts 2023: Temadagen 'Sammen kan vi styrke sammenhæng mellem teori og praksis'

Indsatsområdet ”Sammenhæng mellem teori og praksis” inviterede til temadag den 28. marts 2023 på Horisont, Agro Food Park.

Dagen rummede foreløbige resultater fra projektgrupperne om interprofessionel læring og samarbejde, transitioner i vekselvirkning mellem teori og praktik under uddannelse og transition fra studieliv til arbejdsliv for sundhedsprofessionelle.

Dertil inspiration fra eksterne oplægsholdere og kreativt arbejde i workshops, hvor deltagerne fik mulighed for at bidrage med egen viden og erfaringer på området.

Målgruppen for temadagen var kollegaer fra de fire samarbejdsorganisationer, som arbejder med transitioner for og uddannelse af sundhedsprofessionelle.


30. januar 2023: Human First Workshop "Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge"

Der blev den 30. januar 2023 afholdt en workshop i forbindelse med det kommende Human First indsatsområde "Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge". Formålet med workshoppen var at få defineret ambitionen for indsatsområdet, samt få defineret og konkretiseret pejlemærker til projekter under det kommende indsatsområde.

Til workshoppen deltog der ca. 45 medarbejdere fra VIA University College, Aarhus Universitet, Region Midtjylland og de 19 kommuner i Region Midtjylland, og der blev udarbejdet en overordnet ambition for indsatsområdet, samt 4 forslag til pejlemærker.

Se materialer fra dagen: