Aarhus Universitets segl

Mental sundhed for børn og unge

Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for børn og unges mentale sundhed.

Ambitionen

Ambitionen for indsatsområdet er at bidrage til øget mental sundhed for børn og unge, samt bidrage til en ændring af agendaen i samfundet, så denne bliver mere positiv til gavn for børn og unge.

Udfordringen

Det nye indsatsområde i Human First tager fat i problematikken med stigende mistrivsel i form af mentale helbredsproblemer, hvortil flere og flere unge diagnoses med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. 

Mistrivslen blandt børn og unge rammer særligt hårdt i familier med lav indkomst- og uddannelsesniveau, og den sociale ulighed i sundhed er derved markant allerede tidligt i livet.

Koordineringsudvalget

Medlemmer

Anne Bendix Andersen
Formand
RN, MHSn, ph.d., lektor
Sygeplejerskeuddannelserne, VIA University College
Mail: ABEA@via.dk

Anna Aaby
Læge i Afdelingen for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland
Mail: ANNAAB@rm.dk

Christina Breddam
Sundhedschef
Randers Kommune
Mail: Christina.breddam@randers.dk

Knud Ryom
Adjunkt
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet
Mail: Knudryom@ph.au.dk