Aarhus Universitets segl

Samarbejdsaftaler

Partnerskabsaftale

VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og de 19 kommuner i Midtjylland viderefører med samarbejdsaftalen et tæt strategisk samarbejde under navnet Human First. Med denne nye (2021) samarbejdsaftale indgår alle kommunerne i Region Midtjylland således i aftalen.

Formålet er at styrke forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet til gavn for borgere og samfund. De fire organisationer initierer, understøtter og prioriterer aktiviteter samt bidrager med hver deres kompetencer og styrker.

Aktørerne på sundhedsområdet bliver i stigende grad afhængige af hinanden og med Human First ønsker VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og de 19 kommuner i Midtjylland fortsat at samle kræfterne om fælles ambitioner for et stærkt sundhedsvæsen.

Samarbejdet i Human First sker inden for rammerne af de tre eksisterende overordnede bilaterale strategiske partnerskabsaftaler, der er indgået mellem de fire organisationer om bidrag til løsning af de store fælles samfundsudfordringer.

Du kan hente hele partnerskabsaftalen som pdf.

Aftalen erstatter 'Partnerskabsaftale - Human First' fra maj 2018. Aftalen gælder i tre år, dvs. til 1. juli 2024. Parterne kan til enhver tid opsige aftalen, dog således at parterne hver især lever op til forpligtelser (økonomiske eller andre), der er etableret i regi af Human First.

Samarbejdsaftale med King's Health Partners

Human First har en samarbejdsaftale med King's Health Partners, som du kan læse her (PDF).

King's Health Partners er beliggende i London og er et akademisk sundheds- og videnskabscenter, som kombinerer research, undervisning og klinisk praksis til gavn for patienterne.  

Du kan besøge King's Health Partners' hjemmeside på www.kingshealthpartners.org.