Aarhus Universitets segl

Introduktion af Human First

Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og de 19 kommuner i Midtjylland.
Vores vision er at øge sundheden for borgerne i Midtjylland gennem et tæt samarbejde om banebrydende forskning, udvikling, uddannelse og klinik (forebyggelse, udredning, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering).

Se mere om vores vision her.

Læs vores nye pjece om Human First her (PDF).

Vores ambition er desuden at berige, styrke og løfte effekten af forsknings- og uddannelsesindsatsen både på professions- og universitetsuddannelserne samt i den regionale og kommunale sundhedspraksis ved at gennemføre og implementere tværgående projekter.

Forskningsviden skal være hurtigere undervejs

Konkret vil Human First udvikle et smidigt, hurtigt og effektivt videnskredsløb på tværs af aktører på sundhedsområdet til gavn for patienter og borgere – det gælder lige fra produktion til anvendelse af viden inden for forskning, udvikling, uddannelse, klinik og kommunal praksis.

Human First er således en metaorganisation med fokus på at skabe ny viden og udvikling, som tager udgangspunkt i – og er rettet mod - praksis, mens de fire parter har ansvaret for at implementere og anvende de opnåede resultater.

Herved adresserer Human First en global og påtrængende udfordring, der handler om, at det ofte er vanskeligt og går trægt med at omsætte den nyeste forskningsbaserede viden i uddannelser og til konkrete sundhedstiltag. Når ny viden skabes i tæt samarbejde med de organisationer, som sidenhen skal bruge den, bliver det lettere efterfølgende at anvende og implementere de indhøstede erfaringer og resultater. 

De to vigtigste aktiver og forudsætninger

I Human First findes to af de vigtigste aktiver og forudsætninger for sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbekæmpelse: Viden og menneskelige ressourcer i form af dygtige og dedikerede studerende, undervisere, klinikere, forskere og praktikere.

Sammen udgør de forudsætningerne for at skabe interaktion og synergi mellem forskning, udvikling, uddannelse samt klinisk og kommunal praksis.

Desuden bygger Human First videre på en mangeårig og efter internationale standarder unik samarbejdskonstellation mellem partnerskabets organisationer.

Fire indsatsområder

Human First startede i 2018 og er formelt organiseret med et formandskab og et samarbejdsforum samt en række indsatsområder. Der er foreløbig taget initiativ til fire indsatsområder. De har alle stor relevans for sundhedsvæsenet og samfundet. I alle indsatsområder arbejdes der på tværs af de fire parter i talrige projektgrupper.

De fire indsatsområder er:

Desuden er der indgået en samarbejdsaftale med King´s Health Partners i London.