Aarhus Universitets segl

Human First

AKTUELT

24. oktober 2024: Gratis temadag "Når ledelse sætter fokus på rehabilitering gennem relationel koordinering"

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov", der er en del af Human First, afholder gratis temadag torsdag den 24. oktober 2024 på VIA University College i Aarhus.

Formålet med temadagen er sætte fokus på emnerne ”relationel koordinering” og ”ledelsesforankring” i forhold til tværsektorielle indsatser – med afsæt i erfaringerne fra samarbejdet i Human First-indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Hvornår: 24. oktober 2024
Hvor: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Gæstekantinen.
TILMELDING: Tilmelding er nødvendigt, og pladser tildeles efter først til mølle-princip. Tilmelding er igennem Plan2Learn.

PROGRAM: Se hele invitation til temadagen inkl. program her.

September/oktober 2024: Kursus for rehabiliteringsambassadører

Rehabiliteringsambassadørkurset vil næste gang blive afviklet i efteråret 2024.

Hvornår: 19. september og 9. oktober 2024
Hvor: VIA University College, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
TILMELDING: Der åbnes for tilmelding ultimo april 2024. Tilmelding er igennem Plan2Learn.

Hør mere om kurset i nedenstående video.

Tidligere afholdt

Forår 2024: Human First Symposium

Tak til alle, der kom og var med til at gøre Human First symposiet til en spændende dag, torsdag den 2. maj 2024 på Aarhus Universitetshospital.

Der deltog ca. 160 engagerede deltagere.

Se eller gense oplægget fra foredragsholderen Tine Curtis, posters fra de fire indsatsområder og billeder fra dagen her.

Vi ser frem til at se endnu flere deltagere til Human First symposiet i 2025!

Temadag 25. oktober 2023: Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov", der er en del af Human First, afholdte i oktober den gratis temadag Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Formål: Formålet med temadagen var at sætte fokus på implementering. I alt for mange situationer er klinikkens spørgsmål allerede afdækket forskningsmæssigt, uden at resultaterne er implementeret i praksis. Udfordringen består både i at sikre, at professionelle indsatser bygger på bedste viden, og at relevant forskning bliver implementeret i praksis. Vi undersøgte på denne temadag, hvordan vi kan understøtte, at den viden, der genereres i Human First-regi, hurtigt kommer patienter og borgere til gavn.

Program: Se programmet for dagen her.


Hør mere om vores indsatsområder

I nedenstående videoer kan du høre om to af vores indsatsområder 'Sammenhæng mellem teori og praksis', 'Sygdomme og skader i hjernen' og 'Mennesker med rehabiliteringsbehov'.