Aarhus Universitets segl

Human First

AKTUELT

Forår 2024: Human First Symposium

Hvor og hvornår: Torsdag den 2. maj 2024 kl. 14 – 16 holdes symposium på Aarhus Universitetshospital.

Foreløbigt program

  • Velkomst og status for Human First ved formandskabet
  • 'Styrket tværsektoriel forskning-praksis samarbejde – vejen til at lykkes med implementering?', oplæg ved Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening, forskningschef i Aalborg Kommune samt adj. professor ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet
  • Korte pitches om de igangsatte projekter i Human First ved forskere, undervisere, klinikere og praktikere, som arbejder med de konkrete projekter.
  • Afslutning på dagen ved Human First formandskabet

Formålet med symposiet er:

  • At gøre status på partnerskabet
  • At informere om de konkrete projekter inden for partnerskabets indsatsområder
  • At give fagfæller inden for de fire organisationer mulighed for at netværke og blive inspireret til nye samarbejder 
  • At drøfte nye indsatsområder for de kommende år

Målgruppen for symposiet er:

  • De etablerede organer i Human First som er Samarbejdsforum, Koordinationsudvalg for indsatsområderne, alle forskere, klinikere, undervisere og medarbejdere, som er involveret i projekter under Human First
  • Ledere, forskere, klinikere, undervisere og medarbejdere fra de fire organisationer

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
Et detaljeret program vil senere blive lagt på hjemmesiden, lige som der bliver tilmelding via Plan2Learn. Så hold øje med hjemmesiden!

Efteråret 2024: Kursus for rehabiliteringsambassadører

Rehabiliteringsambassadørkurset vil næste gang blive afviklet i efteråret 2024. Sted og dato følger.

Tilmelding vil fortsat blive gennem Plan2Learn.

Hør mere om kurset i nedenstående video.

Tidligere afholdt

"Population Health and Equity"-webinarer

Human First, DEFACTUM og King's Health Partners har i samarbejde planlagt en række af webinarer i efteråret 2024, der sætter fokus på folkesundhed og lighed i sundhed.

Det første webinar "Introducing approaches to improving social and health equity in Central Denmark Region and south east London" blev afholdt tirsdag den 19. september 2023. Oplægsholderne var dr. Sian Howell fra London og professor og forskningsleder Thomas Maribo fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland.

Emne og dato for efterfølgende seminarer udmeldes senere.

For mere information og tilmelding sehttps://bit.ly/3P02U7L  

Temadag 25. oktober 2023: Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov", der er en del af Human First, afholdte i oktober den gratis temadag Styrket implementering til gavn for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Formål: Formålet med temadagen var at sætte fokus på implementering. I alt for mange situationer er klinikkens spørgsmål allerede afdækket forskningsmæssigt, uden at resultaterne er implementeret i praksis. Udfordringen består både i at sikre, at professionelle indsatser bygger på bedste viden, og at relevant forskning bliver implementeret i praksis. Vi undersøgte på denne temadag, hvordan vi kan understøtte, at den viden, der genereres i Human First-regi, hurtigt kommer patienter og borgere til gavn.

Program: Se programmet for dagen her.

28. marts 2023: Temadagen 'Sammen kan vi styrke sammenhæng mellem teori og praksis'

Indsatsområdet ”Sammenhæng mellem teori og praksis” inviterede til temadag den 28. marts 2023.

Dagen rummede foreløbige resultater fra projektgrupperne om interprofessionel læring og samarbejde, transitioner i vekselvirkning mellem teori og praktik under uddannelse og transition fra studieliv til arbejdsliv for sundhedsprofessionelle.

Dertil inspiration fra eksterne oplægsholdere og kreativt arbejde i workshops, hvor deltagerne fik mulighed for at bidrage med egen viden og erfaringer på området.

Målgruppen for temadagen var kollegaer fra de fire samarbejdsorganisationer, som arbejder med transitioner for og uddannelse af sundhedsprofessionelle. Book datoen allerede nu i din kalender!

Temadagen blev afholdt på Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus.


Hør mere om vores indsatsområder

I nedenstående videoer kan du høre om to af vores indsatsområder 'Sammenhæng mellem teori og praksis', 'Sygdomme og skader i hjernen' og 'Mennesker med rehabiliteringsbehov'.