Aarhus Universitets segl

Sygdomme og skader i hjernen

Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte densamlede indsats i sundhedsvæsenet over for mennesker med sygdomme og skader i hjernen. 

Udfordringen

Hjernesygdomme er et globalt problem, som vokser i takt med den gennemsnitlige levealder.

Når mennesker rammes af sydomme eller skade i hjernen, følger der ofte væsentlige funktionsnedsættelser og begrænsninger med, som rammer både det enkelte menneske og de pårørende.

De rammer også samfundsøkonomien i form af nedsat arbejdsevne og udgifter til langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Ofte er mennesker med sygdom i hjernen ikke kun udfordret af selve funktionsbegrænsningen, men også af et samfund, der ikke altid forstår.

En styrket indsats for mennesker med sygdom eller skade i hjernen handler således ikke kun om behandling og forebyggelse, men netop om at skærpe fokus på mennesket, fremfor sygdommen.

Ambitionen

Midtjylland skal være et kraftcenter for uddannelse og udvikling af ny viden og ny praksis, der kan forebygge og hjælpe mennesker med sygdom og skade i hjernen.

Vores særlige styrke er, at vi ved at kunne praktisere en tilgang, der tager udgangspunkt i mennesket i stedet for i selve sygdommen.

Sammen kan vi skabe en vidensbaseret bevægelse, der rummer både basalforskning i laboratorierne, klinisk forskning, patientbehandling, folkesundhed og rehabilitering.

En bevægelse hvor drivkraften er et ønske om at blive klogere på de funktionsbegrænsninger, der opleves af mennesker med sygdom og skade i hjernen, på tværs af forskellige diagnoser.

Human First vil bibringe vores ambition en styrke og en åbenhed, der fremmer samarbejde med andre organisationer, kommuner og virksomheder, som lægger kræfter og ressourcer i arbejdet for at fremme sundhed for mennesker med sygdom og skade i hjernen.

Interview med Erik Johnsen

I videoen herunder deler lektor, ph.d. og forskningsleder Erik Lisbjerg Johnsen sine tanker om Human First og indsatsområdet 'Sygdomme og skader i hjernen'.

Konkrete tiltag

Træthed og søvn

Træthed og dårlig søvn er en meget hyppig klage hos patienter og borgere med mange forskellige sygdomme og skader i hjernen og ses hos patienter og borgere både med neurologiske og psykiatriske sygdomme.

Projektet vil fokusere på udvikling af både tekniske aspekter af søvnregistrering og en tilgang med kvalitative metoder til de mere patientnære forhold.

Simulationstræning

I forhold til patienter og borgere med sygdom og skade i hjernen er det særligt relevant at undersøge mulighederne for at anvende simulationstræning i forhold til problemstillinger knyttet til ulighed i sundhed og anvendelse af teknologi.

Målgruppen for tværfaglig simulationstræning er dels studerende ved sundhedsuddannelserne på universitet og professionshøjskole, dels medarbejdere der med forskelligt fagligt udgangspunkt, og i forskellige sektorer, arbejder med patienter og borgere med sygdom og skade i hjernen.

Tværprofessionelt ambassadørnetværk

For at øge gennemslagskraften af ny og eksisterende viden i praksis skal afprøves nye metoder til at bringe viden frem til de fagpersoner, der møder patienter og borgere.

(Bemærk: Det tværprofessionelle ambassadørnetværk er i bero)

Clinical investigator program

Formålet med projektet er at øge vekselvirkningen mellem basalforskning og klinik/praksis ved aktivt at engagere danske klinikere i forskning sammen med forskere fra basalforskningsmiljøerne og fra VIA University College.

Konkret skal det ske ved at klinikere i en periode på 2-3 år frikøbes 30-50% til at lave forskning i samarbejde med basalforskere.

Yderligere informationer

Oplysninger om tidligere projekter kan f.eks. ses i outcomebook, posters fra initiativer samt hvidbog for indsatsområdet.

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er det overordnede og styrende forum for Human First-indsatsen for sygdomme og skader i hjernen. 

Medlemmer

Erik Lisbjerg Johnsen
Lektor, Ph.d. og forskningsleder
Repræsentant for Aarhus Universitet
Institut for Klinisk Medicin – Neurologi, Aarhus Universitetshospital
Mail: erik.johnsen@clin.au.dk 

Tina Pasgaard
Chefsygeplejerske
Repræsentant for Region Midtjylland
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Mail: tina.pasgaard@midt.rm.dk

Helle Rønn Smidt
Lektor, Ph.d.   
Repræsentant for VIA University College
Program for Krop og Mental Sundhed, 
Forsknings- og udviklingscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, Fysioterapeutuddannelsen               
Mail: hrs@via.dk 

Birgit Madsen
Hjerneskadekoordinator
Repræsentant for kommunerne
Sundhedscenter Vest, Tarm
Ringkøbing-Skjern Kommune
Mail: birgit.madsen@rksk.dk 

MidtRum - platform til deling af materiale

Fagpersoner som indgår i udvalg eller grupper under indsatsen for sygdomme og skader i hjernen har adgang til fildelingsplatformen "MidtRum" (Sygdomme og skader i hjernen (MidtRum)), hvor medlemmerne kan dele relevant materiale på tværs af organisationerne.