Aarhus Universitets segl

"Vi skaber, formidler og anvender ny sundhedsviden – uden reformer"

"Vi skaber, formidler og anvender ny sundhedsviden – uden reformer"

April 2019

Følgende er en kronik af Per Jørgensen, cheflæge, dr.med., Human First. Kronikken blev publiceret i Jyllands-Posten den 22.04.2019.

Sundhedsvæsenet består af mange led, der hænger sammen i en kæde, der ikke må brydes. Forskerne skaber ny viden, som skal ud og leve hos de behandlere, som de syge borgere møder. Det sker via uddannelse og kompetenceudvikling.

Med hjælp fra forskning og uddannelse forberedes sundhedspersonalet således til at møde virkeligheden med den enkelte patients særpræg i det, der benævnes klinisk praksis. Intentionen er at forkorte afstanden mellem den ny viden og de syge borgere.

I Region Midtjylland har vi en lang tradition for at samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet. Medarbejdere fra Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College skaber dagligt gode resultater og vilkår for patienter og borgere.

Geografisk og mental distance

Det er imidlertid ikke altid, at man som medarbejder kender til, at kolleger tæt på arbejder med lignende emner, og nogle gange oplever vi for stor og uhensigtsmæssig afstand mellem det, der foregår i den enkelte enhed og de syge borgere.

Den geografiske distance betyder selvsagt noget, men måske endnu mere den mentale afstand internt mellem de professionelle og i forhold til de syge borgere.

Samarbejdet Human First

Nu hæver vi overliggeren flere takker ved at introducere partnerskabet Human First. Navnet fortæller, hvad det handler om: at sætte mennesket i centrum og sigte efter at forbedre borgernes mulighed for et sundt liv.

Human First er et forpligtende samarbejde, som går på tværs af eksisterende strukturer. Det er fagfolk fra forskellige faggrupper, som nu mere struktureret finder sammen for at sætte nye initiativer i spil til gavn for patienterne.

"Sundhedsområdet er ikke kun et flygtigt valgtema, men et stedse og højt prioriteret diskussionsemne i befolkningen. For spørgsmålene står i kø."

Det gælder for patienter med sygdomme eller skader i hjernen og for patienter med rehabiliteringsbehov. Disse to emner er valgt som de første initiativer i Human First-samarbejdet, da hjernesygdomme er et globalt problem, som vokser i takt med den gennemsnitlige levealder, og fordi flere mennesker overlever med følgevirkninger af sygdom eller ulykker.

Netop nu har forskere, undervisere og sundhedspersonale f.eks. givet sig i kast med at udvikle ny viden og nye kompetencer til at kunne hjælpe borgere med at komme sig efter en hjertesygdom, og det uanset om man bor i f.eks. Lemvig eller Syddjurs Kommune.

Nye sygdomme, forbedrede behandlingsmetoder og forlænget levealder stiller nye krav til sundhedsvæsenet. Af samme grund er sundhedsområdet ikke kun et flygtigt valgtema, men et stedse og højt prioriteret diskussionsemne i befolkningen.

For spørgsmålene står i kø:

  • Hvordan forebygger man sygdomme og holder fast i det sunde liv?
  • Hvem sikrer, at den højtspecialiserede viden fra forskere og universitetshospitalet når ud til den praktiserende læge?
  • Hvor får man hjælpen, hvis der er mangel på praktiserende læger, hospitalet er på afstand, og kommunens indgange er ukendte?
  • Hvordan får man den bedste og nyeste behandling, som medierne kan berette om; men som kun få fagpersoner kender til?
  • Hvem tager ansvar for indsatsen fra de mange sundhedsaktører og tager hånd om både kvalitet og sammenhæng?
  • Hvem arbejder for, at manglen på f.eks. sygeplejersker ikke forværres?

Med Human First sætter vi et højt ambitionsniveau, og vi tror, det kan nås i et tæt indbyrdes samspil og ved, at vi samarbejder med de stærkeste sundhedsmiljøer i verden.

Vi er rundt regnet 35.000 medarbejdere i Human First, og ingen af os ved lige så meget som os alle sammen tilsammen. Vores viden spænder fra dna-forskning til slidgigt hos slagteriarbejderen.

Hver for sig er de tre organisationer store, så der er brug for meningsfulde beslutninger og effektiv organisering, så strukturelle barrierer ikke står i vejen for vigtige beslutninger og faglige initiativer. Der må ikke være stor afstand mellem beslutninger og den virkelighed, medarbejderne står i.

"Som borgere ønsker vi bedre tilbud med en højere grad af kvalitet og sammenhæng. Det får vi kun, hvis det nære sundhedsvæsen med kommuner og praktiserende læger tænkes med."

Få områder er i så ekspansiv udvikling som sundhedsområdet. Alligevel ønsker vi som borgere bedre tilbud med en højere grad af kvalitet og sammenhæng.

Det får vi kun, hvis det nære sundhedsvæsen med kommuner og praktiserende læger tænkes med, og hvis vi formår at gøre os attraktive for både erhvervsliv og udenlandske samarbejdsparter.

Mange aktører i spil

Kommunerne har allerede en række opgaver inden for sundhedsområdet; et flertal af dem har dog mere karakter af drifts- end af udviklingsopgaver. Kommunerne i Region Midtjylland er generelt positive over for et nærmere samarbejde, og selv om de 19 kommuner har forskelligt udgangspunkt, så tør vi i Human First tro på, at det allerede eksisterende samarbejde kan udvides.

De ca. 900 praktiserende læger i regionen er en absolut krumtap i det nære sundhedsvæsen; men som små driftsenheder har de ofte svært ved at engagere sig i sådanne større og forpligtende partnerskaber. Her ligger en udfordring for de kommende år, når de praktiserende læger skal finde deres plads i partnerskabet.

Sundhedsvæsenet er i sin udbredelse og mangfoldighed interessant for flere dele af erhvervslivet, og Human First har som stor videns- og serviceorganisation et ønske om at styrke samarbejdet.

Vi er overbeviste om, at et sådant styrket offentlig-privat samarbejde vil være til fælles glæde, der også vil understøttes af, at Human First etablerer samarbejde med udenlandske organisationer med sammenlignelige om end ikke identiske ambitioner og vilkår.

Et sundere Region Midtjylland

I en tid hvor man generelt taler om samarbejde, samspil og samskabelse som svar på store samfundsudfordringer, toner Human First frem som et illustrativt og perspektivrigt eksempel med de tre organisationers fælles og høje ambition på sundhedsområdet.

Som fagfolk og organisationer har vi sænket paraderne og rakt hænderne frem til hinanden. Når vi er kommet lidt længere i at definere vores partnerskab og samspil, inviterer vi andre interessenter med, ikke mindst borgere og patienter.

Når mennesket sættes først i Human First, er borgernes og patienternes stemme og aktive medvirken afgørende for, at vision og ambition realiseres.

Det skal nemlig være endnu mere sundt at bo i Region Midtjylland, uanset reformer og strukturer.