Aarhus Universitets segl

Ny indsats fokuserer på børn og unges trivsel

Lena Hohwü, ph.d., underviser på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College.

April 2022

Det nye indsatsområde i Human First, ”Trivsel, tempo og teknologi”, som tager fat i problematikken med stigende mistrivsel i form af stress, ensomhed, angst og depression blandt børn, samt hvordan tempo – motion og stress – og teknologi påvirker trivslen.

”Det overordnede mål er at forbedre trivslen for børn helt fra børnehavealderen til de forlader ungdomsuddannelsen og flytter hjemmefra. Flere unge skal have det bedre op igennem barndommen og ind i ungdommen,” siger Lena Hohwü.

Den stigende teknologianvendelse og mindre fysisk aktiv livsførelse er væsentlige parametre for børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed.

”Tingene går for hurtigt, og der er efterhånden mange devices og kanaler, de unge skal melde ind på og arbejde med i deres skoledag,” siger Lena Hohwü.

”Tænk, hvor mange gange de finder computer eller telefon frem i løbet af en dag for at gå på nettet eller de sociale medier.”

Stadig i afklaringsfasen

Indsatsområdet er det nyeste i Human First, og arbejdsgruppen er stadig i afklaringsfasen for at finde ud af, hvor de kan bidrage allermest.

”Vi skal sammen finde ud af, hvor skal vi starte, hvilke tendenser der er, og hvor vi skal tage fat. Vi skal finde vores styrkepositioner,” siger Lena Hohwü.

Heldigvis har de tre andre indsatsområder i Human First efterhånden en del erfaring, som Lena Hohwü håber, det nye område kan tage ved lære af.

”Vi ved, at vi skal lave konkrete interventioner, men vi skal undersøge, om der er andet, vi kan gøre, som eksempelvis at blande os i samfundsdebatten,” siger Lena Hohwü.

Hver sin udfordring, men også fællestræk

En af de store fordele, Lena Hohwü ser ved Human First-samarbejdet, er, at det er lykkes at få alle regionens 19 kommuner med.

”Det er afgørende, at vi kan samarbejde i spændet mellem erfaringerne fra det praktiske arbejde i kommunerne og forskningstunge indsatser. Hver kommune har sine udfordringer, som vi kan lære af, men indtil videre har vi også fundet flere fællestræk. Blandt andet at alle kommunerne har børn og unge med angst,” siger Lena Hohwü.

Arbejdsgruppen skal nu nærmere afgrænse nogle målgrupper, som de kan igangsætte nogle mere målrettede indsatser for. Lena håber, at hun også selv kan drage nytte af at være med i projektet, så hun kan involvere sine sygeplejerskestuderende i dataindsamling til indsatsen.

”Vi er opmærksomme på, at vi også skal have brugerne med, selv om det er nogle forskningstunge projekter. Derfor er det vigtigt, at vi får dem i tale og får dem med i processen fra start,” siger Lena Hohwü.