Aarhus Universitets segl

Ikke blot fine ord på papiret

Cand. psych., lektor og ph.d. Nanna Ruengkratok Lang fortæller om Human First set fra hendes stol i indsatsområdet 'Sammenhæng mellem teori og praksis'.

April 2022

Meningsfuldt samarbejde

”Noget af det, der virkelig har været inspirerende at opleve, det er, at det ikke bare er nogle fine ord på et stykke papir om, at vi har et partnerskab på tværs af sektorer og faggrupper – vi oplever det faktisk også helt ned i forskningssamarbejdet,” siger Nanna Lang.

Selv om samarbejdet endnu er ungt, kan hun allerede nu se, at der kommer nogle meget meningsfulde og relevante forskningsprojekter og resultater ud af at trække på de ressourcer, der ligger i både at inddrage den kliniske praksis og den teoretiske verden.

En af styrkerne ved Human First-samarbejdet er, at der bliver lavet praksisnær og praksisrelevant forskning, som kan bruges i regionen, og som er relevant for borgere og patienter, for de sundhedsfaglige medarbejdere i den kliniske praksis, men også for uddannelserne.

”Der opstår et godt flow af viden, når vi både tænker uddannelse, praksis og forskning sammen, og det er noget af det, Human First kan”.

Forskellige oplevelser af transition

Et af de to forskningsprojekter, Nanna Lang er en del af, handler om transitionen fra studieliv til arbejdsliv. Her har man lige lavet en stor spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til alle nyuddannede nyansatte sundhedsprofessionelle og dem, der sidder med det ledelsesmæssige ansvar i både regionen og kommunerne. Her har man spurgt ind til, hvilke transitionsindsatser og -tiltag, man har lige nu.

”Vi kan se, at det er forskelligt, hvad man forstår ved ”den gode transition”, og hvordan man praktiserer det,” siger Nanna Lang.

Nogle har haft en introdag, mens andre ingen intro har fået. Nogle har otte uger uden for normering, mens andre kan beskrive et helt år som opstartsfase.

”Det indikerer jo, at vi har mulighed for at lære noget af hinanden, når vi kigger på tværs af regioner, professioner og faggrupper, og når vi kigger på tværs af medarbejdere og ledelse. I det videre forløb vil vi arbejde på en ’transitionsdidaktik’ for at skabe bedre overgange mellem uddannelse og praksis,” siger Nanna Lang.

Inspireret af borgere og patienter

Human First-samarbejdet ser også gerne ud over Region Midtjylland for at hente inspiration andre steder fra. Også internationalt.

”Vi kan eksempelvis lade os inspirere af, hvordan borgere og patienter er blevet inddraget andre steder, og dermed finde ud af, hvad der giver mening for dem,” siger Nanna Lang.

Et af de afgørende parametre for vellykkede indsatser er, at man inddrager borgere og patienter i forskningen, hvor det giver mening, og hvor de har kvalificerede input.

”Man skal ikke nødvendigvis kun spørge, hvad de synes, men faktisk have dem med i hele processen. I vores forskningstilgang arbejder vi derfor med aktionsforskning og ’design-based research’, hvor det giver mening,” siger Nanna Lang.