Aarhus Universitets segl

Et afgørende samarbejde for fremtidens patienter

Per Jørgensen er med i den strategiske projektledelse for Human First.

April 2022

Human First er et partnerskab, en metaorganisation, mellem fire partnere: Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet og VIA University College. De fire partnere har nu arbejdet sammen i tre år for at forsøge at fremme sundheden for borgerne i Region Midtjylland. I sidste ende skal det komme skatteborgerne til gode.

”Samarbejdet udnytter samspillet mellem banebrydende forskning, udvikling og uddannelse som hjælpemidler til for alvor at sørge for, at den behandling, man får som borger eller patient, bliver bedre,” siger Per Jørgensen.

Det koster intet at lære af erfaringer

Et samarbejde som Human First er unikt, ikke bare i Danmark, men internationalt. Per Jørgensen mener, at man i samarbejdet ved hjælp af den enkelte fagpersons engagement kan skabe resultater, som i sidste ende kommer patienterne til gode, uden at det koster mange penge.

”Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan gøre bedre sundhed afhængig af flere penge. I stedet må vi finde ud af at arbejde på en anden facon, end vi har gjort indtil nu,” siger Per Jørgensen.

Resultater tager tid

De første resultater er begyndt at komme, men man skal have respekt for, at det tager tid at skyde sig ind på hinanden, når fire store organisationer skal arbejde sammen, fortæller Per Jørgensen.

”Man skal lære hinanden at kende og tage sig tid til at inspirere hinanden, før man kan finde frem til konkrete projekter, der kan ændre på den måde, vi hidtil har arbejdet på.”

Han påpeger, at det er vigtigt at skelne mellem, hvad der kommer ud af samarbejdet på kort sigt og på langt sigt. Det helt særlige ved at samarbejde på tværs af organisationer på denne måde er, at der springer ideer frem, og man bliver nysgerrig på hinandens måde at tænke og arbejde på.

”Der vil opstå noget helt unikt, når man har lært hinanden at kende på tværs af fire organisationer og dermed får sat strøm til et partnerskab,” siger han og pointerer, at det er på denne måde, der kommer handling bag de mange idéer.

Indtil videre har det giver sig udslag i forskellige forskningsprojekter og uddannelsestiltag, som i første omgang kommer medarbejderne til gode, men med tiden skal medarbejderne bringe deres nye viden og kompetencer med sig, når de skal møde den enkelte borger eller patient.

Alle skal have tilbuddet

En af de konkrete ting, Human First-samarbejdet allerede har resulteret i er, at man har skabt en god uddannelse for, hvad det vil sige at hjælpe folk til at blive rehabiliteret, efter de har været syge. Selv om både regioner og kommuner tilbyder genoptræning eller rehabilitering efter et hjerteanfald, er der nogle patienter, som sundhedspersonalet ikke får fat i.

”Måske er det, fordi de ikke ved nok om behandlingen. Måske er der transportvanskeligheder. Det er den slags konkret viden, der gør, at vi kan sørge for, at folk får et reelt tilbud om behandling. I sidste ende er det noget, der kan give folk et længere liv,” siger Per Jørgensen.

Han mener, at det er erfaringer som disse, der kan have interesse for aktører uden for kommunerne og regionen.